Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Dni wolne w szkole

31 maja - Boże Ciało

1 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych