Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Organizacja dowozu w roku szkolnym 2017/2018

ORGANIZACJA  DOWOZU UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ULHÓWKU

w roku szkolnym 2017/2018

 

PRZYJAZDY  CODZIENNIE     od dnia  01.09.2017r.

 

Kurs

Miejscowość

Godz.

Ilość osób

Kierowca

 

 

R.Gajda

Opiekun

 

 

J. Górnicka

ZSP

Machnówek

700

7

Korczmin

705

5

Korczmin - Osada

710

16

Krzewica

zabiera gimnazjum

od Pana Kozyry 

 Budynin  i Wasylów   -  8

 

Rzeplin-Osada

Ulhówek wieś

715

 

 

 

725

725

7

 

 

 

23

6

Razem 

       64  + 8

II

Budynin

 700

5

 

S.Kozyra

 

J.Kruk

 

 

Wasylów

708

1 + 2

Krzewica 

715

-

Szczepiatyn

720

4

Szczepiatyn-Osada

722

2

Tarnoszyn

725

3

Magdalenka

735

1

Rzeplin wieś

740

19

Razem

         37     -8

III

 Hubinek

650

4

 

p.Jędrzejewski

 

 

 

 W.Mazurkiewicz

Dębina

655

2

Dyniska

700

8

Dębina- Osada

705

2

Żerniki

715

8

Rokitno

715

5

Razem 

29

 IV

 

II kurs

Podlodów

740

1

 

R.Gajda

 

J.Górnicka

Rzeczyca

745

11

Razem

12

             

 

 

 

  Odjazdy w dniach  05-08.wrzesnia 2017r.

 

 

Godz.

Miejscowość

Ilość uczniów

Kierowca

i opiekun

ZSP

1230

 

SP  Tarnoszyn

 

S.Kozyra

1240

 

 

Rzeczyca /6/, Podlodów /-/, Rzeplin-Osada /8/,  Korczmin-Osada /6/,  Korczmin /-/, Machnówek /2/

Krzewica /2/ Wasylów Wielki /1/

 

P-5     0-6     I- 4     III – 10

 

 

 

25

R.Gajda

1240

 

Ulhówek wieś /2/, Rzeplin wieś /12/,  Rokitno/1/, Żerniki/4/                                   

 

P-4     0-4    I-6   III-5,

 

 

19

p.Jędrzejewski

1310

SP   Hubinek

 

 

p.Jędrzejewski

1430

 

 

 

 

1440

Rzeczyca/5/,   Podlodów/1/

Hubinek/4/,  Dębina/2+2/,  Dyniska/8/, 

 

IV-2  V-1   VI-1   IIG- 9   III b-9

 

 

Wstępuje do Hubinka

 

 

22

p.Jędrzejewski

1430

 

 

 

 

 

 

1440

Ulhówek wieś/4/, Rzeplin-Osada/15/ 

Magdalenka/1/,  Tarnoszyn/3/,  Szczepiatyn/6/,  

Korczmin wieś/5/,  Machnówek/5/   Budynin/5/,

 

IV-5   V-4   VI-3   VII-11    IIG- 9   III a-12 

 

 Wstępuje do Tarnoszyna

 

 

 

44

S.Kozyra

 

1430

 

Żerniki/4/,   Rokitno/4/,  Rzeplin wieś/7/,

Krzewica/5/,  Korczmin-Osada/10/,  Wasylów/2/,

 

IV-4   V-2   VI-2   VII -7   IIG-11   III a-4   III b-2

 

 

 

32

R.Gajda