Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Aktualności

Od 12 lutego 2018r. obowiązuje nowy TYGODNIOWY   ROZKŁAD  LEKCJI  na  rok  szkolny   2017 / 2018

dni

czas

 

III a

III b

II

½ gr.

VII

VI

V

IV

½ gr.

III

I

0

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

800 - 845

1

historia

matematyka

j. polski

 

biologia

j. angielski

j. polski

matematyka

 

ew

ew

zz

855 - 940

2

matematyka

historia

plastyka  

 

historia

przyroda

matematyka

j. polski

 

ew

ew

religia

945 - 1030

3

j. polski

j. angielski

historia

 

j. polski

matematyka

historia

informatyka

j.ang.

religia

ew

zz

1040 – 1125

4

w-f

j. polski

wos

 

j. angielski

religia

przyroda

j. angielski

inf.

ew

religia

zz

1145 - 1230

5

j. angielski  

wos

religia

 

chemia

j. polski

informatyka

przyroda

 

ew (S)

j. ang.

zz

1245 - 1330

6

edb

religia

w-f 

j.ang.

zaj. z wych

plastyka

wdż

 

 

 

 

1335 – 1420

7

zaj. tech.

w - f

j. angielski

w-f

dor. zawod.

 

religia

 

 

 

 

 

1425 – 1510

8

zajęcia  sportowe

 

 

dor. zawod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

800 - 845

1

biologia

j. polski

geografia

 

matematyka

w-f

j. polski

 

j. angielski

ew (S)

zz

855 - 940

2

j. polski

geografia

matematyka

 

w-f

j. polski        

j. angielski

matematyka

 

ew

ew

zz

945 - 1030

3

geografia

zaj.z wych.

j. polski

 

j. polski

historia

matematyka

tehnika

 

ew

ew

j.ang.

1040 – 1125

4

j. rosyjski

informatyka

matematyka

 

j. polski

j. angielski

j. polski

w-f

 

ew

ew

zz

1145 - 1230

5

zaj. artystycz.

w-f

j. rosyjski

w-f

geografia

matematyka

historia

j.angiel. ½ gr

d

ew

 ew

zz

1245 - 1330

6

informatyka

edb

w-f

j.ros.

j. niemiecki

zaj. z wych.

 

 

 

 

 

zz

1335 – 1420

7

w-f

j. rosyjski

 

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

800 - 845

1

fizyka

j. angielski

j. polski

 

chemia

matematyka

przyroda

j.angiel. ½ gr

m

ew

ew

zz

855 - 940

2

j. polski

matematyka

matematyka

 

fizyka

j. angielski

matematyka

przyroda

 

ew

ew

religia

945 - 1030

3

matematyka

j. polski

j. angielski

inf.

matematyka

przyroda

j. polski

w-f

 

religia

religia

zz

1040 – 1125

4

zaj.z wych.

biologia

informatyka

j.ang.

matematyka

j. polski

religia

religia

 

ew

ew

zz

1145 - 1230

5

religia

religia

biologia

 

j. angielski

w-f

matematyka

 

ew

ew (S)

zz

1245 - 1330

6

j. angielski

fizyka

religia

 

w-f

religia

 

muzyka

 

 

 

 

1335 – 1420

7

wdż

zaj. tech.

fizyka

 

muzyka

 

 

 

 

 

 

 

1425 – 1510

8

 

 

 

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

800 - 845

1

w-f

w-f

historia

 

j. polski

matematyka

 

j.angiel. ½ gr

d

ew

ew

zz

855 - 940

2

matematyka

historia

w-f

w-f

historia

j. angielski

matematyka

j. polski

 

ew

ew

zz

945 - 1030

3

historia

matematyka

j. polski

 

w-f

informatyka

j. polski

j. polski

 

ew

ew

j. angiel.

1040 – 1125

4

wos

j. polski

fizyka

biol.

plastyka

j. polski

j. angielski

w-f

 

ew

ew

zz

1145 - 1230

5

matematyka

geografia

zaj.z wych.

 

j. niemiecki

muzyka

zaj. z wych.

 

 informatyka

ew

zz

1245 - 1330

6

j. polski

matematyka

biologia

fizyka

geografia

technika

plastyka

 

 

 

 

1335 – 1420

7

geografia

zaj. artyst.

zaj. tech.

 

fizyka

w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

800 - 845

1

j. rosyjski

j. angielski

biologia

 

biologia

matematyka

j. polski

j. polski

 

ew

ew

zz

855 - 940

2

j. angielski

j. rosyjski

matematyka

 

j. polski

j. polski

matematyka

religia

 

ew

ew

zz

945 - 1030

3

religia

j. polski

j. rosyjski

j.ang.

matematyka

w-f

 historia

 

ew

j. angielski

zz

1040 – 1125

4

j. polski

chemia

j. angielski

j.ros.

religia

historia

przyroda

matematyka

 

j. angielski

ew

zz

1145 - 1230

5

chemia

wdż

w-f

w-f

j.angielski

przyroda

j. angielski

w-f

 

świetlica

ew (S)

zz

1245 - 1330

6

w - f

w-f

chemia 1/2gr.

 

w-f

 

 

j.angiel. ½ gr

m

 

 

 

1335 – 1420

7

 

 

 

 

wdż

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły