Koncepcja pracy ZSP w Ulhówku

Jesteś tu: » Aktualności » Koncepcja pracy ZSP w Ulhówku

 

KONCEPCJA PRACY

Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku

 

Droga jest długa, idźmy razem.
Droga jest trudna, pomagajmy sobie wzajemnie.
Droga jest pełna radości, dzielmy się nią.

J. Korczak

 

      Koncepcja pracy zespołu nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku.  Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej i przedszkolnej ten sam kierunek działania.

    Najważniejsze dokumenty regulujące pracę Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku to:

 • Statut
 • Program wychowawczy
 • Program profilaktyki
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Arkusz organizacyjny
 • Plan pracy szkoły

 1.      Charakterystyka Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku

     Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku funkcjonuje na obszarze wiejskim Gminy Ulhówek i obejmuje rejon 8 miejscowości: Ulhówek, Rzeczyca, Podlodów, Rzeplin, Rzepin - Osada, Machnówek, Korczmin, Korczmin - Osada. Dzieci dowożone są autokarami i mają zapewnioną opiekę w czasie dowozu. 

2.      Baza

     Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku mieści się w dwóch budynkach:

 • grupy przedszkolne, klasa I i II znajdują się w budynku przedszkola, ul. Sadowa 3;
 • klasy III – VI uczą się w budynku gimnazjum, ul. Tomaszowska 138;
 • sale są jasne, estetyczne, wyposażone w sprzęt dostosowany do wieku dziecka;
 • sala komputerowa - 10 stanowisk uczniowskich;
 •  sala gimnastyczna i boisko szkolne dla uczniów klas III – VI, nowoczesny plac zabaw przed budynkiem przedszkola;
 • biblioteka w budynku przedszkola i w budynku szkoły;
 • stołówka w dwóch budynkach.

3.      Organizacja pracy:  

 •  wykształcona kadra
 • jednozmianowość
 • plan lekcji zgodny z higieną
 • brak anonimowości dzieci i uczniów

4.      Misja

     Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku współdziałając z rodzicami,  zapewnia wszystkim dzieciom i uczniom wszechstronny rozwój pozwalający osiągnąć w przyszłości życiowy sukces.


Nasza Szkoła i Przedszkole: 


Zapewnia:

 • wszechstronny rozwój oraz realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów;
 • bezpieczne i przyjazne środowisko;
 • równość szans edukacyjnych;
 • nowoczesną ofertę edukacyjną;
 • wykształconą, kreatywną i odpowiedzialną kadrę;
 • sprawny system komunikowania się i zarządzania.

 Oferuje:

 • opiekę i pomoc wychowawczą;
 • zróżnicowane metody prowadzenia zajęć;
 • stymulowanie własnego rozwoju;
 • wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania godności człowieka;
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.

5.      Wizja


Szkoła i Przedszkole:

 • jest miejscem, w którym wszyscy czują się bezpiecznie;
 • jest instytucją współpracującą z rodzicami i społecznością lokalną;
 • wychowuje dzieci i uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami, normami społecznymi;
 • dba o rozwój dzieci i uczniów oraz jak najlepsze efekty kształcenia;
 • posiada bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie;
 • jest efektywnie zarządzana.

 

Absolwent Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku:


1.Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.

2.Prezentuje postawę patriotyczną.

3.Respektuje prawa człowieka, jest otwarty i tolerancyjny.

4.Zna system wartości.

5.Radzi sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

6.Dba o środowisko, zdrowie własne i innych. Jest wrażliwy na piękno przyrody.

7.Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

8.Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.

9.Zna zagrożenia płynące z technologii informacyjnych i potrafi się nimi bezpiecznie posługiwać.

10.Jest dobrym człowiekiem !