Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Tygodniowy rozkład lekcji ważny od 1 marca

TYGODNIOWY   ROZKŁAD   LEKCJI

na  rok  szkolny   2017 / 2018  ważny  od 01 marca 2018r.

dni czas   III a III b II ½ gr.   VII VI V IV ½ gr. III I   0

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

800 - 845 1 historia matematyka j. polski     biologia j. angielski j. polski matematyka   ew ew   zz
855 - 940 2 matematyka  j. polski historia     j. angielski j. polski matematyka j. polski   ew j.ang.   religia
945 - 1030 3 j. angielski religia wos     j. polski matematyka historia informatyka j.ang. ew w-f   zz
1040 – 1125 4 j. polski j. angielski biologia     historia religia przyroda j. angielski inf. ew religia   zz
1145 - 1230 5 biologia  historia w-f  j.ang.   w-f przyroda informatyka religia   religia ew   zz
1245 - 1330 6 w-f wos j. angielski w-f   religia informatyka religia przyroda          
1335 – 1420 7 technika w-f plastyka     wdż/ dor. zaw. technika            
1425 – 1510 8           wdż/ dor. zaw.                
                               

W

T

O

R

E

K

800 - 845 1 geografia j. polski matematyka     historia matematyka zaj. sportowe j. polski   ew ew (S)   j.ang.
855 - 940 2 j. polski geografia matematyka     j. polski j. polski         j. angielski matematyka   ew ew   zz
945 - 1030 3 informatyka zaj. z wych. j. polski     j. polski historia matematyka zaj. z wych.   j. angielski ew   zz
1040 – 1125 4 j. rosyjski zaj. artyst. geografia     matematyka j. angielski j. polski technika   ew ew   zz
1145 - 1230 5 zaj. artyst. w-f j. rosyjski w-f   geografia muzyka wdż   świetlica     zz
1245 - 1330 6 religia  informatyka w-f j.ros.   j. niemiecki plastyka           zz
1335 – 1420 7 w-f j. rosyjski  religia     informatyka w-f            
                             

Ś

R

O

D

A

800 - 845 1 matematyka biologia j. polski     matematyka matematyka przyroda j.angiel. ½ gr d ew ew   zz
855 - 940 2 matematyka j. polski matematyka     j. angielski j. angielski matematyka przyroda   religia ew   religia
945 - 1030 3 j. polski matematyka j. angielski fizyka   matematyka przyroda religia matematyka   ew ew   zz
1040 – 1125 4 chemia matematyka fizyka j.ang.   plastyka w-f religia   ew ew   zz
1145 - 1230 5 religia j. angielski chemia     fizyka religia j. polski technika   ew ew(S)   zz
1245 - 1330 6 j. angielski religia zaj.tech.     chemia j. polski   w-f          
1335 – 1420 7 fizyka zaj. tech. chemia 1/2gr     w-f                
1425 – 1510 8 edb         religia                
                               

C

Z

W

A

R

T

E

K

800 - 845 1 historia j. polski w-f w-f   biologia matematyka j. polski j. polski   ew ew   zz
855 - 940 2 w-f historia j. polski     fizyka j. polski matematyka j. polski   ew ew   j.angiel.
945 - 1030 3 wos w-f fizyka     j. polski historia j.angielski plastyka   ew ew   zz
1040 – 1125 4 j. polski fizyka historia     j. angielski w-f historia   informatyka ew   zz
1145 - 1230 5 j. angielski geografia informatyka biol.   j. niemiecki j. angielski j.polski w-f   świetlica ew   zz
1245 - 1330 6 geografia j. angielski biologia inform.   w-f     j.angiel. ½ gr m        
1335 – 1420 7   edb       geografia                
                               

P

I

Ą

T

E

K

800 - 845 1 matematyka   j. rosyjski matematyka     j. polski j. polski  zaj. z wych. j.angiel. ½ gr m ew ew   zz
855 - 940 2 j. polski  wdż j. angielski j.ros.   matematyka matematyka j. polski j. polski   ew ew   zz
945 - 1030 3 zaj. z wych. j. polski j. rosyjski j.ang.   w-f zaj. z wych. przyroda matematyka   ew j. angielski   zz
1040 – 1125 4 j. rosyjski w-f j. polski     zaj. z wych. w-f muzyka   j. angielski religia   zz
1145 - 1230 5 w-f matematyka religia     chemia przyroda j. angielski w-f   ew ew(S) w-f   zz
1245 - 1330 6 wdż chemia w-f w-f   muzyka     j.angiel. ½ gr d