Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Akcja przedszkolak w Ulhówku

Artykuły

 • Pierwsze ogłoszenie na wyposażenie przedszkola w ramach Projektu "Akcja przedszkolak w Ulhówku"

  Załącznik nr 1 OFERTA „Kompleksowe wyposażenie Przedszkola w Ulhówku”

  Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

  Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

  Załącznik nr 4 UMOWA DOSTAWY

  Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT