Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

       Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii  profilaktyczno – edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, która skierowana jest do uczniów klas IV – VIII oraz III gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli. Kampania zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

      Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. W szkole zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas IV – VIII oraz III gimnazjum na temat: Poszukiwacze autorytetu. Cechy mistrza.

        Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się materiałami umieszczonymi w sieci:

Materiały dla rodziców: https://info.autorytet.org/index.php/spotkania-z-rodzicami

Materiały dla nauczycieli:  https://info.autorytet.org/index.php/materialy-dla-nauczycieli

oraz do wypełnienia ankiety.

Szkolni koordynatorzy projektu „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

pani Joanna Krotkie

pani Celina Trześniowska