Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września - Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2 listopada 2018r. - Dodatkowy dzień wolny

23 – 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019 r. - Ferie zimowe

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - Egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - Egzamin ósmoklasisty

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2019 r. - Dodatkowy dzień wolny

21 czerwca 2019 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych