Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Narodowe czytanie 2018

Narodowe  Czytanie  to  zainicjowana  w  2012r.  przez  Prezydenta RP ogólnopolska  akcja  publicznej  lektury  największych  polskich  dzieł  literackich. W  tym roku  odbyła  się  kolejna  edycja  akcji,  której  podstawowym  celem  jest popularyzacja  czytelnictwa,  zwrócenie  uwagi  na  bogactwo  polskiej  literatury  oraz wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Lekturą Narodowego Czytania w 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Zaingerowała je, Para Prezydencka w dniu 8 września W liście do tegorocznych uczestników Prezydent RP – Andrzej Duda napisał m,in.W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”.

W naszej szkole Narodowe Czytanie odbyło się 18 września 2018 r. W hali sportowej zgromadzili się uczniowie klas starszych, by wysłuchać fragmentów „Przedwiośnia”. Swój kunszt oratorski zaprezentowali nauczyciele i uczniowie. W odświętnej scenerii przygotowanej pod kierunkiem p. Celiny Trześniowskiej i p. Marioli Sułek wystąpili na przemian nauczyciele i uczniowie. Rozpoczęła p. dyrektor Jadwiga Teterycz fragmentem o pochodzeniu rodu Baryków – głównych bohaterów powieści. Po niej wystąpili: Paulina Greszta, Gabriela Furmańczuk, p. dyrektor Anna Żurawiecka, Patrycja Śrutwa, p. Wiesława Sawczuk, Paula Malinowska, Klaudia Kolanko, p. Barbara Gardias – Tarała, Sebastian Wojtuń, kleryk Kamil Kossak, Piotr Grabowski. Całość zakończyła p. Jolanta Wojciechowska przejmującym fragmentem o powrocie Cezarego Baryki do Polski.

Robert Czyż