Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Pierwsze ogłoszenie na wyposażenie przedszkola w ramach Projektu "Akcja przedszkolak w Ulhówku"

Załącznik nr 1 OFERTA „Kompleksowe wyposażenie Przedszkola w Ulhówku”

Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 4 UMOWA DOSTAWY

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT