Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Stoją przed wami – dawne maluchy.

Ładnie ubrane, pełne otuchy,

z bijącym sercem i z niepokojem

rozpoczynają naukę w szkole.

Ceremonia ślubowania klasy I  i pasowania na ucznia to zawsze bardzo ważny i wyczekiwany moment dla wszystkich pierwszaków, a  także ich rodziców i  wychowawców. W tym roku uroczystość ta odbyła się 23 października  w obecności pani dyrektor Jadwigi Teterycz,  pani wicedyrektor Anny Żurawieckiej,  kolegów i koleżanek z grupy 5-6 latków  z wychowawczynią  oraz rodziców. Dzieci chcąc pokazać, że zasługują na przyjęcie ich w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Ulhówku zaprezentowały się na tle pięknej  patriotycznej dekoracji  recytując wiersze, śpiewając piosenki o szkole i Ojczyźnie, nawiązując tym samym do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły dzieci uczestniczyły w najbardziej oczekiwanej części uroczystości czyli pasowaniu na ucznia  przez panią dyrektor symbolicznym ołówkiem. Otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz  plakietki  i drobne upominki. Od rodziców  pierwszaki otrzymały ołówek z symbolicznym napisem „Pasowanie 2018”, a od wójta gminy pana Łukasza Kłębka, który uczestniczył w końcowej części spotkania,  kosz słodkości. Uroczystość  zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków.

Alina Budzyńska