Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Pedagog szkolny

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś,

a więc bądź tym, kim chcesz, by one były.”
Dawid Bly

 

      Pedagog szkolny mgr Joanna Krotkie zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek 10.30 – 12.30  
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 8.00 – 13.00
Piątek 10.30 – 12.30

     Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!
Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

 • trudności w nauce
 • brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
 • kłopoty osobiste i rodzinne
 • niska samoocena
 • potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności
 • okres dojrzewania
Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 • poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.
ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Artykuły