Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Tygodniowy rozkład lekcji

dni czas   III gim 1/2 VIII  

VII

VI

V 1/2 IV III II I

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

800 - 845

1

j. polski

 

zaj. z wych.

 

 biologia

j. angielski

matematyka

 

matemat.

Ep CT

Zz

855 - 940

2

j. polski

 

matematyka

 

j. angielski

matematyka

j. polski

 

zaj. z wych

Ep MZ

Ep  CT

Zz

945 - 1030

3

matematyka

 

j. polski

 

matemat.

j. polski

j. angielski

inf

j. polski

Em MZ

Zz

1040–1125

4

religia

 

j. polski

Rew.

j. polski

zaj. tech

informatyka

j.ang

religia

Emuz  MZ

Zz

1145-1230

5

wych-fiz

j.angielski

chemia

 

zaj. z wych

religia

wych. fiz

 

j. angielski

religia

Logop/Rew

1245-1330

6

j. angielski

wych. fiz

EDB

 

religia

historia

wdż

 

muzyka

 

 

 

1335–1420

7

zaj. artyst.

 

religia

 

wych. fiz

 

 

wych - fiz.

 

 

 

1425–1510

8

 

 

wych. fiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

 

1

matematyka

 

historia

 

j. polski

 

zaj.z kr.mat

 

½  infor

Ep MZ

j. angielski

855 - 940

2

historia

 

matematyka

 

historia

matematyka

j. polski

 

j. angielski

Ep MZ

Ep CT

religia

945 - 1030

3

zaj. tech.

 

wos

Rew.

fizyka

j. angielski

j. polski

 

przyroda

Em MZ

Zz

1040–1125

4

biologia

fizyka

j .polski

 

j. angielski

j. polski

plastyka

 

j. polski

Ep.MZ

j. angi.

Zz

1145-1230

5

j. polski

 

fizyka

 

chemia

przyroda

religia

 

½  infor

wych. fiz

Zz / Rew

1245-1330

6

j. angielski

j. rosyjski

zaj. kor. -fiz

 

religia

przyroda

wych. fiz

 

 

 

 

 

1335–1420

7

j. rosyjski

j.angielski

religia

 

wych.  fiz.

 

 

 

 

 

 

1425-1510

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

800 - 845

1

chemia

 

zaj. z kreat.

 

j. polski

matematyka

biologia

 

j. polski

Einfor CT

Zz

855 - 940

2

matematyka

matemat.

chemia

 

matematyka

j. polski

religia

 

j. polski

Ep MZ

Ep CT

Zz

945 - 1030

3

j. polski

 

matematyka

 

biologia

religia

historia

 

matemat

Em MZ

Zz

1040–1125

4

zaj. z wych

 

biologia

 

j. niemiecki

zaj. komp

matematyka

 

technika

religia

Zz

1145-1230

5

geografia

 

j. niemiecki

 

plastyka

wych. fiz.

 

wych. fiz

wych fiz.

Zz

1245-1330

6

chemia

wych. fiz

j. angielski

 

wych. fiz.

geografia

 

 

 

 

 

1335–1420

7

wych-fiz.

 

wych. fiz

 

geografia

 

 

j. ang

 

 

 

 

1425–1510

8

 

 

 

inf. ½

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

C

Z

W

A

R

T

E

K

800 - 845

1

zaj. korek. M.

zaj. kor. P

zaj.z kreat.

 

chemia

j. polski

 

j. ang

 matematyka

Em MZ

E infor

855 - 940

2

j. polski

 

fizyka

 

j. polski

j. angielski

matematyka

 

przyroda

E plast. CT

Zz

945 - 1030

3

fizyka

biologia

j. polski

 

matematyka

przyroda

muzyka

 

j. polski

j. ang

Ep CT

Zz

1040 – 1125

4

j. angielski

wych. fiz

historia

 

historia

matematyka

j. polski

 

plastyka

j. angielski

religia

1145 - 1230

5

wych. fiz.         

j. ang.

wos

 

fizyka

religia

zaj. z wych

 

wych. fiz.

 

Rew.

 

1245 - 1330

6

historia

 

j. angielski

 

informat.

 

wych. fiz

 

religia

 

 

 

1335 – 1420

7

wos

 

wych. fiz.

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

800-845

1

j. rosyjski

wych. fiz

j. polski

 

j. polski

matematyka

 

j. ang

matemat

zajęcia kreatywne

Zz

855-940

2

wych. fiz

j. rosyjski

matematyka

 

matematyka

j. angielski

j. polski

 

historia

Ep CT

Zz

945-1030

3

matematyka

matemat.

wych. fiz

 

j. angielski

j. polski

matematyka

 

wych. fiz

wych. fiz

Zz

1040-1125

4

matematyka

matemat.

j. niemiecki

 

geografia

zaj. z wych.

historia

 

wdż

Em MZ

j. angielski

1145-1230

5

geografia

 

j. angielski

 

j. niemiecki

historia

wych. fiz

 

j. angielski

 Ep MZ

Rew.

 

124 - 330

6

religia

 

geografia

 

wych. fiz.

 

j. ang

 

 

 

 

1335–1420

7

EDB

 

 

inf. ½

muzyka

 

 

 

 

 

 

2018-09-07